Animátorský kurz

Animátorský kurz

Formy a metody kurzů se dynamicky rozvíjejí tak, aby co nejlépe reflektovaly aktuální situaci a potřeby mladých lidí a vedly animátory k osvojení postojů, znalostí a dovednost potřebných k naplnění jejich poslání mezi vrstevníky, zejména ve farnostech.

Na co se můžeš těšit?

V průběhu deseti víkendů budeš mít možnost se seznámit s tématy víry, týmové spolupráce, komunikace a leadershipu. Každý víkend bude zaměřen na jiné téma, kterým nás provede zajímavý host. Mezi hlavní témata patří osobní růst animátora, prohloubení jeho vztahu s Bohem, seznámení se s vedením společenství, aktivit pro mládež a jiné...

Víkend začneme společnou večeří a následovat budou různé teambuildingové hry a den vždy zakončíme modlitbou. Sobotou nás provede přednášející, ale bude prostor i pro větší hry, praxi a společné chvíle plné humoru a pohody. V neděli spolu budeme slavit mši svatou a zakončíme program víkendu.

Organizační informace

  • Kurz je určen pro mladé křesťany od 15 do 20 let (pokud máš o kurz zájem, ale nespadáš do této věkové kategorie, napiš nám a domluvíme se)
  • 10 víkendů v průběhu dvou let (tzn. 5 víkendů v jednom roce)
  • 1 zážitkový víkend (2024)
  • 1 duchovní zastavení (2025)
  • Cena je rozdělena na kurzovné a stravné. Na začátku každého školního roku zaplatíš 1000 korun na kurzovné a každý víkend tě bude stát 300 korun abychom zaplatili stravu. (Reálná cena jednoho víkendu na osobu činí 1000 korun)
  • Víkend začíná vždy v pátek večeří a končí v neděli kolem 14:00

Povinnosti

  • Jednou z podmínek pro účast v kurzu je přítomnost na stanovených víkendech. Nepřítomnost je možná po domluvě a jen v nutných případech.

 

Přihláška