O nás

Spolek Ktiš pro mladé z.s. je nestátní neziskovou organizací,
která vychází z křesťanských principů a sdružuje aktivity mladých lidí českobudějovické diecéze.

 

Naše činnost 

  • Ktiš pro mladé z.s. se zaměřuje na pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti mladého člověka se zvláštním zaměřením na účelné využití volného času. Chceme mladým pomoci při přípravě pro zodpovědný život ve společnosti od útlého věku až po dospělost.
  • Činnost spolku probíhá pod vedením místních dobrovolníků formou pravidelných setkávání zájmových skupin, společenství mládeže, pořádáním krátkodobých akcí a organizací dětských letních táborů. Pracujeme jak se členy spolku, tak s neorganizovanými dětmi a mládeží.
  • Důležitou součástí naší činnosti je také práce s mládeží v Diecézní centrum života mládeže Ktiš, kterou využíváme jako naši základnu (DCŽM KTIŠ).
  • Jako nestátní nezisková organizace můžeme svou činnost vykonávat jen za pomoci finančních prostředků poskytnutých z různých grantových programů, dotačních projektů a darů jednotlivých přispěvatelů (členové, obce, podniky...). Všem dárcům za jejich štědrost mnohokrát děkujeme.
  • Způsobem činnosti se zabývají také stanovy spolku.

 

Vedení spolku

P. Rafał Piotr Kaca - předseda 
Daniel Turek - hospodář
Veronika Vaňková
Jana Kurková 
Vojtěch Razima  

 

Stanovy spolku Ktis pro mlade z.s.