Staň se členem

Jak se stát členem

 • Členem Spolku Ktiš pro mladé se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 • Osoba se stává členem na základě písemné žádosti a následném rozhodnutí rady o přijetí za člena.
 • Člen spolku se svým členstvím zavazuje k úhradě členského příspěvku, který se platí vždy jedenkrát ročně.
 • Práva a povinnosti člena spolku vyplývají ze stanov.
 • Přihláška do spolku zde


Členské příspěvky jsou stanoveny takto:

 • Děti do 18 let: 100,-Kč
 • Dospělí nad 18 let: 200,-Kč


Výhody vyplývající ze členství:

 • Účastníci akcí, pořádaných našimi členy, jsou pojištěni proti úrazu.
 • Sleva na vzdělávacích školeních pořádaných spolkem.
 • Sleva na akcích pořádaných Diecézním centrem mládeže.
 • Sleva při ubytování na DCŽM Ktiš.

 

GDPR - informace o zpracování osobních údajů